<
Uutiset

Sähköisen kilpailutusratkaisun hankintapäätös käsiteltävänä markkinaoikeudessa

05.05.2014

Hansel Oy on kilpailutuksen kautta valinnut sähköisen kilpailutusratkaisun puitesopimustoimittajaksi Visma Commerce Ab:n. Cloudia Oy on valittanut hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valitus koskee Visma Commerce Ab:n ja European Dynamics S.A:n tarjousten tarjouspyynnönmukaisuutta sekä tarjousten pisteytystä.

Hansel pitää Cloudian valitusta perusteettomana, sillä hankintapäätös on tehty hankintalainsäädännön ja oikeuskäytännön edellyttämällä tavalla ja voittanut tarjous on Hanselin näkemyksen mukaan tarjouspyynnönmukainen.

Hansel on asian kiireellisyydestä johtuen hakenut hankintapäätökselle täytäntöönpanolupaa markkinaoikeudelta, mutta markkinaoikeus ei myöntänyt lupaa. Hansel ei tule siten panemaan hankintapäätöstä toistaiseksi täytäntöön eikä väliaikaisesti voimassa oleva puitesopimus ole tässä tapauksessa mahdollinen. Valituksen käsittely jatkuu markkinaoikeudessa. Hansel on kiirehtinyt asian käsittelyä.

Hansel harkitsee ottavansa voittaneen tarjoajan ratkaisun omaan käyttöönsä väliaikaisella sopimuksella.

Hansel tiedottaa asian etenemisestä verkkosivuillaan.