<
Uutiset

Tietosuojaopas saatavilla nyt myös ruotsiksi

02.11.2017

Kesäkuussa 2017 julkaistu tietosuojaopas on saatavilla nyt myös ruotsiksi. Opas antaa lisätietoa EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta ja helpottaa sen huomioimista julkisissa hankinnoissa. Oppaan ovat laatineet Hanselin kanssa yhteistyössä Suomen Kuntaliitto ry, Julkisten hankintojen neuvontayksikkö ja KL-Kuntahankinnat Oy.

Tulevaisuudessa yksityisyyden suojan vaatimukset on otettava tarkasti huomioon jo hankinnan suunnitteluvaiheessa. Oppaan tavoitteena on antaa konkreettisia ohjeita, joiden avulla hankintayksiköt voivat helpommin huomioida yksityisyyden suojan vaatimukset hankinnan kaikissa vaiheissa.

Ohjeistuksessa on kiinnitetty huomiota mm. rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän asemaan ja velvollisuuksiin. Oppaassa on valmiita sopimuslausekkeita sekä vaatimusmääritelmiä käytännön työn helpottamiseksi.

Uusi asetus vaikuttaa esimerkiksi tietojärjestelmien hankintaan

Henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö uudistui Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 tultua voimaan toukokuussa 2016. Asetus tulee sovellettavaksi kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25.5.2018 alkaen. Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että ihmisten oikeus henkilötietojen suojaan ja sitä kautta yksityisyyteen toteutuu myös digitaaliaikana. Sääntely pyrkii vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan ihmisten oikeutta valvoa henkilötietojaan.

Dataskyddsguide 

Icon Bilaga, Villkor för behandling av personuppgifter.docx (33,8 kB)

Tietosuojaopas

  Icon Liite 1 Henkilötietojen_kasittelyn_ehdot.docx (48,3 KB)

Lisätietoja:

johtava lakimies Jukka Hämäläinen
Hansel Oy
Puh. 0294 444 285

lakimies Pauliina Juntunen
KL-Kuntahankinnat Oy
Puh. 050 360 9428

johtava lakimies Katariina Huikko
Julkisten hankintojen neuvontayksikkö
Puh. 050 566 4327

lakimies Ida Sulin
Kuntaliitto ry
Puh. 050 563 3023