Valtion hankintakäsikirja 2017 saatavilla

Uutiset Valtion hankintakäsikirja 2017 saatavilla

21.06.2017

Valtion hankintakäsikirja 2017 on nyt julkaistu kokonaisuudessaan. Käsikirja havainnollistaa julkisten hankintojen kilpailutusten tärkeimmät vaiheet erityyppisissä hankinnoissa. Kirjassa on mm. pienhankintoja, kansallisia hankintoja sekä EU- ja SOTE-hankintoja käsittelevät osat, joita voi lukea itsenäisinä kokonaisuuksinaan. Näiden avainkohdat on koottu käteviin, värillisiin muistilistoihin, jotka voi printata vaikka työpisteen seinään.   

Käsikirjan tavoitteena on tukea hankintatoimen järjestämistä ja organisointia, hankintojen suunnittelua sekä hankinnan sopimusvaihetta ja jälkitoimia. Hankintakäsikirjassa on myös julkisten hankintojen vastuullisuutta, innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta käsittelevä osa, jota käsikirjassa ei aiemmin ollut. Lopussa on lisäksi omina liitteinään hankintasanasto ja soveltamistaulukko eri hankintalajien eroista.

Hankintakäsikirjan tarkoituksena on yhtenäistää valtionhallinnon hankintakäytäntöjä sekä tukea hankintatoimen kehittämistä ja hankintaohjeiden laadintaa.

Käsikirjan taustalla on 1.1.2017 voimaan tullut uusittu hankintalaki, jonka myötä Valtion hankintakäsikirja 2010 päivitettiin vastaamaan muuttunutta lakia. Hankintakäsikirjan kirjoittamisesta on pääosin vastannut Hanselin kehityspäällikkö Liisa Lehtomäki.

Valtion hankintakäsikirja 2017

Palaa takaisin