<
Yhteishankinnat

Ajoneuvovakuutukset 2021–2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Ajoneuvovakuutukset 2021–2023 (2025)

Sopimuskausi

01.04.2021 - 31.03.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.03.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyn kohteena ovat ajoneuvovakuutukset ja niihin liittyvien palvelujen toimittaminen. Puitejärjestelyä voivat hyödyntää siihen liittyneet asiakkaat. Puitejärjestelyyn liittyneet asiakkaat voivat vakuuttaa omistus- ja/tai leasingajoneuvojaan liikennevakuutuksella ja/tai vapaaehtoisella ajoneuvovakuutuksella (kasko). 

Lakisääteinen liikennevakuutus

 • Liikennevakuutus koskee liikennevakuutuslaissa (460/2016) tarkoitettuja asiakkaan omia ajoneuvoja ja leasingajoneuvoja. Liikennevakuutuksen sisältö on liikennevakuutusta koskevan ja voimassa olevan lainsäädännön mukainen.
 • Soveltuu pääsääntöisesti kaikille muille paitsi valtion budjettitalouden (BT) piiriin kuuluville organisaatioille. Valtion budjettitalouden alaisten tahojen vahingonkorvaus tapahtuu vahingon sattuessa liikennevakuutuslain mukaisesti. Lisätietoa valtionhallinnon liikennevakuuttamisesta saat Valtiokonttorista.

Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus (Kasko) 
 

 • Vapaaehtoinen ajoneuvovakuutus (Kasko) koskee vähintään seuraavia asiakkaan omia ajoneuvoja sekä leasingajoneuvoja:
  • Henkilö-, paketti- ja kevytkuorma-autot, raskaat kuorma-autot, linja-autot
  • Työkoneet
  • Traktorit
  • Kaksi- ja kolmipyöräajoneuvot (kuten L1e, L2e ja L1e-A- luokan ajoneuvot, katu- ja maastomoottoripyörät)
  • Moottorikelkat
  • Nelipyörät
  • Moottorikelkat
  • Perävaunut.

Lisävakuutukset, liikennevakuutuksen lisäturva
 

 • Asiakas voi niin halutessaan lisätä asiakaskohtaiseen vakuutusturvaan lakisääteisen liikennevakuutuksen lisävastuuvakuutuksen ETA-alueen ulkopuolisia Green Card -maita (esim. Venäjä) koskien.

Puitesopimuksen vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen (kasko) vakuutusturva on laaja, ja puitesopimushinnat ovat erittäin kilpailukykyiset. Voimasssaolevan vakuutuskauden hinnasto löytyy Asiakirjat-välilehdeltä.

Vakuutustuotteiden vähimmäisvaatimukset hintatietoineen eri omavastuuvaihtoehdoilla löydät Asiakirjat -välilehdeltä. Lisäksi voit tutustua etukäteen vakuutusehtoihin.


Hyödyt

 • Saat käyttöösi suuren volyymin mukaiset, kilpailukykyiset hinnat ja sopimusehdot eri vakuutustuotteille.
 • Vältät omasta kilpailutuksesta aiheutuvat prosessikustannukset.
 • Hanselin asiantuntijoiden laaja tuki koko sopimuskauden ajaksi, muun muassa asiakkaan edunvalvonta ja toimittajahallinta.
 • Mahdollisuus osallistua puitejärjestelyn kehittämiseen.

 

'