<
Yhteishankinnat

Autojen varustelupalvelut 2018–2022

'


Autojen varustelupalvelut vaativiin tarpeisiin

Puitejärjestelyllä voit hankkia autojen varustelupalvelut ja varusteet kahdesta eri osa-alueesta:

  • Hälytysajoneuvojen varustelut (osa-alue A)
    Käytä tätä osa-aluetta autojen varustamisessa hälytysajoneuvoiksi. Hälytysajoneuvoilla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi-, sairasautoa tai muuta vastaavaa autoa sekä vankeinkuljetusautoa.
     
  • Muiden kuin hälytysajoneuvojen varustelut (osa-alue B) 
    Käytä tätä osa-aluetta, kun varustelet autoja muihin käyttötarkoituksiin kuin hälytysajoneuvoiksi.