<
Yhteishankinnat

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020–2024

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020–2024

Sopimuskausi

30.12.2019 - 31.01.2024

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.01.2024

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tätä puitejärjestelyä voivat käyttää: 

  • kunnat
  • kuntayhtymät
  • evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat
  • muut edellä mainittujen tahojen julkiset hankintayksiköt. 

Liittyminen tähän puitejärjestelyyn on päättynyt 10.8.2019, eikä liittyminen ole enää mahdollista. 

10.8.2019 mennessä Kuntahankinnoille tehdyt sitoutumiset siirtyivät automaattisesti Hanselin kilpailuttamaan Elintarvikkeet ja non-food-tuotteiden puitesopimukseen, ellei asiakas perunut liittymistään 10.8.2019 mennessä.

Liittyminen on samalla sitoutuminen asiakaskohtaisen sopimuksen käyttöön ja liittymisen yhteydessä annettuihin alustaviin tietoihin tulee voida luottaa.

'