<
Yhteishankinnat

Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020–2024

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020–2024

Liity viimeistään

31.05.2024

Sopimuskausi

03.06.2020 - 31.05.2024

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2025

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä voit hankkia

 • Esitystekniikan suunnittelupalvelut
 • Esitystekniikan suunnitteluun liittyvät kartoituspalvelut
 • Rakennus- ja takuuaikaiset valvontapalvelut.

Hankinnan kohteena olevia esitystekniikan suunnittelupalveluja voi esiintyä esimerkiksi seuraavissa vaiheissa:

 • Esitystekniikan tarveselvitys, tarvekartoitus ja suositukset
 • Hankintasuunnittelu ja -määrittely
 • Hankinta-asiakirjojen valmistelu
 • Projektointi ja toteutussuunnittelu
 • Käyttöönotto ja toteutus
 • Laadunvarmistus, vastaanotto ja hyväksyminen
 • Käyttö ja käytönaikaiset palvelut
 • Elinkaarensa päässä olevien järjestelmien ja ratkaisujen hallitun purkamisen ja tietoturvallisen poistamisen suunnittelu.
'