<
Yhteishankinnat

Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020–2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Esitystekniikan suunnittelupalvelut 2020–2022 (2024)

Sopimuskausi

15.05.2020 - 14.05.2022

Toimintamalli

Ranking

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Kaikki asiakkaamme voivat liittyä tähän yhteishankintaan.

Mitä voin hankkia?

Tällä yhteishankinnalla saat palvelut esitystekniikan rakentamiseen ja esimerkiksi akustiseen suunnitteluun. Sopimusta voi käyttää myös rakentamisen aikaiseen ja takuuajan valvontaan.

Toimittajiksi valitaan noin 4-5 laitetoimittajista ja maahantuojista riippumatonta suunnittelutoimistoa.

Sopimuksen hankintamalli on vielä lopullisesti määrittelemättä, mutta vaihtoehtoja ovat mm. indikatiivinen ranking tai kevennetty kilpailutus.

Lisäksi kilpailutamme sopimukset esitystekniikan laitteille ja palveluille sekä kulutus- ja ammattielektroniikan laitteille. Nämä kilpailutukset pyritään tekemään yhtäaikaisesti laitekilpailutusten kanssa, mutta tarvittaessa tulemme priorisoimaan laitekilpailutuksia.

'