<
Yhteishankinnat

Esitystekniikka 2020–2024

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Esitystekniikka 2020–2024

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Esiselvityksen kohteena on esitystekniikan laitteille ja palveluille kilpailutettavat yhteishankintasopimukset.
Kohteeseen kuuluvat esimerkiksi kulutuselektroniikan ja ammatti-AV/esitystekniikan laitteet osto-, leasing- ja palvelulaitteina, sekä niiden lisälaitteet ja lisätarvikkeet. Lisäksi kohteeseen kuuluvat edellä mainittuihin laitteisiin liittyvät elinkaarenaikaiset palvelut (esimerkiksi suunnittelupalvelut, käyttöönottoa tukevia palvelut, huoltopalvelut ja kierrätyspalvelut).

'