Autojen varustelupalvelut 2018–2022

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Hälytysajoneuvojen varustelut

Sopimuskausi

12.07.2018 - 11.07.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.01.2023

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Häytysajoneuvojen varustelut -osa-aluetta (A) käytetään, kun asiakas hankkii varustelua autoon, joka varustetaan hälytysajoneuvoksi. Hälytysajoneuvolla tarkoitetaan tässä puitejärjestelyssä pelastus-, poliisi-, sotilaspoliisi-, sairasautoa ja muuta vastaavaa autoa sekä vankeinkuljetusautoa.

Voit hankkia autojen varustelupalvelut ja niiden yhteydessä asennettavat tuotteet:

 • M1-luokan henkilöautoille
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn M2-luokan linja-autoille
 • N1-luokan pakettiautoille 
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn N2-luokan kuorma-autoille.

Puitejärjestelyyn kuuluvat seuraavat palvelut:

 • Suunnittelu
 • tuotteiden hankinta
 • asennus
 • varustellun auton käyttöön liittyvä dokumentaatio ja käyttökoulutus
 • varustelun huolto ja korjaus
 • varustelun purku
 • varustelusta puretun auton myyminen tai käytöstä poistaminen
 • varustellun auton luovuttaminen 
 • lisädokumentaatio.
'