Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Hinaus- ja siirtopalvelut

Sopimuskausi

02.02.2016 - 01.02.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2021

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Saat puitejärjestelyn avulla ajoneuvojen hinaus-, siirto- sekä tieapupalvelut. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös konttien siirtopalvelu.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hanselin asiakaspalvelusta, puh. 0294 444 300 tai asiakaspalvelu@hansel.fi

Kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyssä sinua auttaa Hankintojen tuki -yksikkö: tuki@hansel.fi tai puh. 0294 444 288 (arkipäivisin klo 9-15.)