Autojen huolenpitopalvelut 2016-2020

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Hinaus- ja siirtopalvelut

Sopimuskausi

02.02.2016 - 01.02.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2021

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Saat puitejärjestelyn avulla ajoneuvojen hinaus-, siirto- sekä tieapupalvelut. Hankinnan kohteeseen sisältyy myös konttien siirtopalvelu.

'