<
Yhteishankinnat

Huoltolentopalvelut 2018–2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Huoltolentopalvelut 2018–2021

Liity viimeistään

30.09.2021

Sopimuskausi

01.01.2018 - 30.09.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.03.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia Huoltolentopalveluja henkilö- ja/tai rahtikuljetuksiin.

Puitejärjestelyssä on kaksi osa-aluetta:

1. henkilökuljetukset (sisältäen evakuointi- ja lääkintälennot)

2. rahtikuljetukset

Puitejärjestelyn avulla voit hankkia lentokuljetuspalvelut määrittelemääsi kohteeseen, itse määrittelemäsi aikataulun mukaisesti. Palveluun sisältyvät myös ylilento- ja kuljetuslupien hoitaminen, lennon seurantapalvelu, CO2-raportointi ja varauspalvelu 24/7. Palvelut tuotetaan ilmailulainsäädäntöä ja -määräyksiä noudattaen.

Huoltolentopalveluiden saatavuuteen on kiinnitetty entistä enemmän huomiota. Tarjolla on nyt neljä sopimustoimittajaa alihankkijoineen molemmissa osa-alueissa, joten palveluita tarjoaa yhteensä yli 70 lentoyhtiötä.

Kustannustehokkaimman vaihtoehdon löydät kevennetyllä kilpailutuksella, jonka avulla saat kokonaishinnan huoltolennon toteuttamiseen.

Huoltolentopalveluiden lähtö- ja paluukentät ovat pääsääntöisesti Suomesta ja Suomeen (Tampere-Pirkkala, Helsinki-Vantaa, Kuopio, Vaasa ja Turku) ellei muuta sovita.

'