Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

IT-analyytikko ja tutkimuspalvelut

Sopimuskausi

13.04.2017 - 12.04.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.04.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

IT-analyytikko- ja tutkimuspalvelut tarjoavat ICT-alan kansainvälisiin aineistoihin perustuvia analyytikko-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluita. Palveluissa hyödynnetään laajoja, tunnustettuja tutkimustietokantoja, analyysiaineistoja, kehitysennusteita sekä näihin perustuvia analysointimenetelmiä.

'