<
Yhteishankinnat Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

IT-johtaminen ja -riskienhallinta, tietohallinnon kehittäminen

Sopimuskausi

13.04.2017 - 12.04.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.04.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

IT-johtamisen ja -riskienhallinnan sekä tietohallinnon kehittäminen keskittyy tietohallinnon strategian, investointien ja toimintamallien suunnitteluun ja budjetointiin. Lisäksi konsultoinnin sisältönä voivat olla esimerkiksi kokonaisarkkitehtuurin tai tietoturvallisuuden kehittäminen, tietojenkäsittelyn varautumissuunnittelu ja tietoturvallisuusarvioinnit. Palvelut räätälöidän vastaamaan organisaationne tarpeita.

'