<
Yhteishankinnat

Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2027

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Johtamisen ja kehittämisen konsultointi 2021–2027

Liity viimeistään

31.03.2025

Sopimuskausi

01.04.2021 - 31.12.2027

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta tulee olemaan kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Hankinnan kohteena on johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut mukaan lukien strategian, prosessien ja palvelujen kehittämiseen; työyhteisöihin ja esimiestyöhön sekä IT-johtamiseen, IT-riskienhallintaan ja tietohallinnon kehittämiseen liittyvä konsultointi.

'