Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020)
Sopimuskausi
02.01.2017 - 31.03.2020
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
30.06.2020
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestely tarjoaa ruotsin, englannin, venäjän ja useiden muiden kielien käännöspalvelut. Kokonaispalvelun kautta saat yhdeltä toimittajalta jokaisen tarvitsemasi kieliparin käännöspalvelut. Voit halutessasi valita myös useamman kuin yhden toimittajan puitejärjestelyn sisältä. Puitejärjestelyn toimintamallina on kevennetty kilpailutus.

Käännettävät tekstit ovat usein erikoisosaamista vaativia (esim. juridisia, teknisiä, tieteellisiä jne.), joten kääntäjältä vaaditaan hyvän käännös- ja kieliosaamisen lisäksi usein myös käännettävän tekstin aihealueen osaamista.

Puitejärjestelyn edut

  • Kokonaispalvelumalli tarjoaa laajat lisäpalvelut käännöspalvelusta kielipalveluihin
  • Yhden luukun periaate minimoi prosessikustannukset
  • Yhdenmukaiset kieliversiot
  • Kumppanuus mahdollistaa laadun kehittämisen
  • Asiakas saa kuitenkin halutessaan hajauttaa hankintansa kielten perusteella useammalle toimittajalle – ei keskittämispakkoa.
  • Puitejärjestely tarjoaa myös useita uusia kiinnostavia lisäpalveluita kuten kieli- ja kulttuurikoulutuksia, AV-käännöksiä ja -tulkkausta sekä litterointipalveluita.