<
Yhteishankinnat

Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Käännöspalvelut 2017 - 2018 (2020)

Sopimuskausi

01.01.2017 - 31.03.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2020

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Mitä voin hankkia?

Tämä puitejärjestely on valtionhallinnon asiakkaiden hyödynnettävissä.

Puitejärjestely tarjoaa ruotsin, englannin, arabian, venäjän ja useiden muiden kielien käännöspalvelut. Saat yhdeltä toimittajalta kaikkien tarvitsemiesi kieliparien käännöspalvelut. Puitejärjestelyn toimintamallina on kevennetty kilpailutus.

Käännettävät tekstit ovat usein erikoisosaamista vaativia (esim. juridisia, teknisiä, tieteellisiä jne.), joten kääntäjältä vaaditaan hyvän käännös- ja kieliosaamisen lisäksi usein myös käännettävän tekstin aihealueen osaamista.

Puitejärjestelyn edut

  • Laaja kieliparivalikoima ja lisäpalveluvalikoima (esim. auktorisoidut käännökset, litterointi, kielikoulutus, sanasto ja terminologiatyö)
  • Yhden luukun periaate minimoi prosessikustannukset
  • Yhdenmukaiset kieliversiot
  • Kumppanuus mahdollistaa laadun kehittämisen
'