<
Yhteishankinnat

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2020–2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2020–2022 (2024)

Sopimuskausi

03.02.2020 - 02.02.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

02.02.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Puitejärjestely korvaa Hanselin aikaisemman puitejärjestelyn ja on suunnattu valtionhallinnon asiakkaille.

Mitä voin hankkia

Saat välityspalveluna koti- ja ulkomaiset kausijulkaisut (lehdet, sarjajulkaisut) sekä painetussa että elektronisessa muodossa. Lisäksi yhteishankinnalla on mahdollisuus hankkia muuta e-materiaalia, kuten tietokantoja sekä erilaisia lisäpalveluita.

Välityspalvelun lisäarvo tulee tilauskannan hallinnoinnista yhdestä paikasta (asiakaspalvelu, laskutus, raportointi, tilausjärjestelmä).  

Hinnoitteluperusteena toimii kustantajan virallinen listahinta, johon tarjottu välityspalveluprosentti (+/-) sidotaan.

'