<
Yhteishankinnat

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2019–2020 (2022)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Kausijulkaisujen välityspalvelut 2019–2020 (2022)

Sopimuskausi

13.12.2019 - 12.12.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.12.2022

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Puitejärjestely korvaa Hanselin aikaisemman puitejärjestelyn ja on suunnattu valtionhallinnon asiakkaille.

Mitä voin hankkia

Saat välityspalveluna koti- ja ulkomaiset kausijulkaisut (lehdet, sarjajulkaisut) sekä painetussa että elektronisessa muodossa. Lisäksi yhteishankinnalla on mahdollisuus hankkia muuta e-materiaalia, kuten tietokantoja sekä erilaisia lisäpalveluita.

Välityspalvelun lisäarvo tulee tilauskannan hallinnoinnista yhdestä paikasta (asiakaspalvelu, laskutus, raportointi, tilausjärjestelmä).  

Hinnoitteluperusteena toimii kustantajan virallinen listahinta, johon tarjottu välityspalveluprosentti (+/-) sidotaan.

'