<
Yhteishankinnat

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2020-2028

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2020-2028

Sopimuskausi

09.12.2020 - 08.12.2028

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

08.12.2030

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Tämä sopimus on kaikkien asiakkaidemme hyödynnettävissä.

Mitä voin hankkia?

Konesali- ja kapasiteettipalveluiden puitejärjestelyn kautta voit hankkia tietojenkäsittely- ja tallennuskapasiteettia palveluna. Näiden lisäksi sopimuksen piiriin kuuluvat hybridiympäristön valvonta- ja hallintapalvelut (ml. julkisen pilven palveluiden valvonta ja hallinta) sekä konesali- ja kapasiteettipalveluihin liittyvät asiantuntijapalvelut.

'