<
Yhteishankinnat

Kotimaan kokous- ja tapahtumapaikat 2021–2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Kotimaan kokous- ja tapahtumapaikat 2021–2022 (2024)

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Hansel valmistelee uutta kokous- ja tapahtumapalveluiden yhteishankintaa, joka on koko julkisen sektorin hyödynnettävissä.

Uudella puitejärjestelykokonaisuudella voi hankkia kotimaassa toteutettavien kokouksien, tapahtumien ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen tarvittavat kokous- ja tapahtumapaikat.

Esimerkkejä hankittavista tilaisuuksista ja tapahtumista:
-kokoukset, työpajat ja seminaarit
-strategia- ja suunnittelupäivät
-kongressit ja konferenssit
-virkistys-/elämystapahtumat
-erilaiset juhlat, cocktailkutsut, saunaillat ja pikkujoulut

Puitejärjestelyn hyödyntäminen tulee edellyttämään liittymistä etukäteen, ohjeistamme tähän yhteishankintaan liittymisen vuoden 2020 aikana.

'