<
Yhteishankinnat

Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021

Liity viimeistään

01.01.2022

Sopimuskausi

05.02.2018 - 31.12.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä (DPS) voit hankkia kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluita kalustetuissa huoneistoissa. Voit hankkia majoituksen joko yksittäistä tarvetta varten tai pidemmälle sopimuskaudelle. Hankinnat tehdään DPS:ään hyväksytyiltä toimittajilta. 

Mikä on dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS? 

'