<
Yhteishankinnat

Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021

Liity viimeistään

01.01.2022

Sopimuskausi

05.02.2018 - 31.12.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.06.2022

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä (DPS) voit hankkia kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluita kalustetuissa huoneistoissa. Voit hankkia majoituksen joko yksittäistä tarvetta varten tai pidemmälle sopimuskaudelle. Hankinnat tehdään DPS:ään hyväksytyiltä toimittajilta. 

Mikä on dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS? 

'