Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi
Kotimaan pitkäaikaismajoituspalvelut 2018–2021
Sopimuskausi
06.02.2018 - 01.01.2022
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
30.06.2022
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016
Ympäristötunnus
Kyllä
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Tällä dynaamisella hankintajärjestelmällä (DPS) voit hankkia kotimaan pitkäaikaismajoituspalveluita kalustetuissa huoneistoissa. Voit hankkia majoituksen joko yksittäistä tarvetta varten tai pidemmälle sopimuskaudelle. Hankinnat tehdään DPS:ään hyväksytyiltä toimittajilta. 

Mikä on dynaaminen hankintajärjestelmä eli DPS?