Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

 

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden työtehtävät ja projektit kohdistuvat tietojärjestelmien suunnitteluun, tekniseen ja toiminnallisen vaatimusmäärittelyyn sekä arkkitehtuurisuunnitteluun. Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

Puitejärjestelyn asiantuntijoiden tehtäväkenttään kuuluu mm. nykytilan kartoitusta, esiselvitystä, toiminnallista ja teknistä vaatimusmäärittelyä, hankearviointia, arkkitehtuuritasoista määrittelyä ja hankinnan kohteen määrittelyjä.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hanselin asiakaspalvelusta, puh. 0294 444 300 tai asiakaspalvelu@hansel.fi

Kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyssä sinua auttaa Hankintojen tuki -yksikkö: tuki@hansel.fi tai puh. 0294 444 288 (arkipäivisin klo 9-15.)