<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

 

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Määrittely- ja arkkitehtuuripalveluiden työtehtävät ja projektit kohdistuvat tietojärjestelmien suunnitteluun, tekniseen ja toiminnallisen vaatimusmäärittelyyn sekä arkkitehtuurisuunnitteluun. Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

Puitejärjestelyn asiantuntijoiden tehtäväkenttään kuuluu mm. nykytilan kartoitusta, esiselvitystä, toiminnallista ja teknistä vaatimusmäärittelyä, hankearviointia, arkkitehtuuritasoista määrittelyä ja hankinnan kohteen määrittelyjä.

'