<
Yhteishankinnat

Meriliikenteen polttonesteet 2021-2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Meriliikenteen polttonesteet 2021-2023 (2025)

Liity viimeistään

18.12.2020

Sopimuskausi

01.06.2021 - 31.05.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Tämä puitejärjestely on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Puitejärjestelyllä voi hankkia kotimaan satamiin meriliikenteen polttoaineiden toimituksia:
- jäänmurtajille
- monitoimialuksille
- muille vastaaville suurille aluksille

'