<
Yhteishankinnat

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020-2023 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2020-2023 (2024)

Sopimuskausi

02.01.2020 - 01.01.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Tämä puitejärjestely tulee olemaan valtioasiakkaiden käytettävissä. Puitejärjestelyn kohteena on Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut. Puitejärjestelyn kautta on mahdollista hankkia kattavasti Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksia eri osto-ohjelmilla.

'