<
Yhteishankinnat

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020

Sopimuskausi

01.06.2016 - 31.05.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2020

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Saat puitejärjestelyllä Microsoft käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut, sekä lisenssiomaisuuden hallintaan liittyvän asiantuntijatyön. Voit hankkia kattavasti Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksia valitsemallasi osto-ohjelmalla.

Osto-ohjelmat on jaoteltu asiakasryhmittäin (valtionhallinto, yritykset ja koulutussektori) ja ne kattavat yleisimmin käytetyt Microsoftin osto-ohjelmat.

'