Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Microsoft-käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut 2016–2020
Sopimuskausi
01.06.2016 - 31.05.2020
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.05.2020
Toimintamalli
Yksi toimittaja
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Saat puitejärjestelyllä Microsoft käyttöoikeuksien jakelu- ja hallintapalvelut, sekä lisenssiomaisuuden hallintaan liittyvän asiantuntijatyön. Voit hankkia kattavasti Microsoft-ohjelmistojen käyttöoikeuksia valitsemallasi osto-ohjelmalla.

Osto-ohjelmat on jaoteltu asiakasryhmittäin (valtionhallinto, yritykset ja koulutussektori) ja ne kattavat yleisimmin käytetyt Microsoftin osto-ohjelmat.