<
Yhteishankinnat Autojen varustelupalvelut 2018–2022

Autojen varustelupalvelut 2018–2022

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Muiden kuin hälytysajoneuvojen varustelut

Sopimuskausi

15.10.2018 - 14.10.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

14.04.2023

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia autojen varustelupalvelut ja niiden yhteydessä autoon asennettavat tuotteet seuraavile autoille (ei häytysajoneuvoille):

 • M1-luokan henkilöautoille
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn M2-luokan linja-autoille
 • N1-luokan pakettiautoille 
 • kokonaismassaltaan enintään 7 tn N2-luokan kuorma-autoille.

Autojen varustelupalvelut koostuvat seuraavista palveluista:

 • Suunnittelu
 • tuotteiden hankinta
 • asennus
 • dokumentaatio ja käyttökoulutus
 • varustelun huolto- ja korjaus
 • varustelun purku
 • varustelusta puretun auton myyminen tai käytöstä poistaminen
 • varustellun auton luovuttaminen 
 • lisädokumentaatio.
'