Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022)
Sopimuskausi
19.01.2018 - 18.01.2020
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
17.07.2020
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016
Ympäristötunnus
Kyllä
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Muuttokuljetuspalveluilla saat niin yksittäisen kotitalouden muuton kuin kokonaisen yksikön tai viraston uudelleensijoittumisen suunnittelupalveluineen.

Puitejärjestelyn sopimustoimittajat ovat muuttokuljetuksiin erikoistuneita yrityksiä.

Saat käyttöösi laajan palveluverkoston koko Manner-Suomen alueella:

  • Muuttokuljetuspalvelut, kuten. muuttomiehen työt, asennustyöt ja muuttoauton käyttö
  • Muuton tukipalvelut kuten asiakaspalvelutyöt ilman eri veloitusta
  • Muuttoon liittyvät suunnittelu-, työnjohto-, projektijohto- sekä varastointipalvelut
  • Kierrätys-ja hävityspalvelut sekä näiden raportoinnit
  • Muuttossa tarvittavat tavarat (esim. laatikot) ostamalla tai vuokraamalla