<
Yhteishankinnat

Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Muuttokuljetuspalvelut 2018–2020 (2022)

Sopimuskausi

18.01.2018 - 17.01.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

17.07.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Muuttokuljetuspalveluilla saat niin yksittäisen kotitalouden muuton kuin kokonaisen yksikön tai viraston uudelleensijoittumisen suunnittelupalveluineen.

Puitejärjestelyn sopimustoimittajat ovat muuttokuljetuksiin erikoistuneita yrityksiä.

Saat käyttöösi laajan palveluverkoston koko Manner-Suomen alueella:

  • Muuttokuljetuspalvelut, kuten. muuttomiehen työt, asennustyöt ja muuttoauton käyttö
  • Muuton tukipalvelut kuten asiakaspalvelutyöt ilman eri veloitusta
  • Muuttoon liittyvät suunnittelu-, työnjohto-, projektijohto- sekä varastointipalvelut
  • Kierrätys-ja hävityspalvelut sekä näiden raportoinnit
  • Muuttossa tarvittavat tavarat (esim. laatikot) ostamalla tai vuokraamalla
'