<
Yhteishankinnat Polttonesteet 2017 - 2019 (2021)

Polttonesteet 2017 - 2019 (2021)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset

Sopimuskausi

01.05.2017 - 31.05.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2020

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia nesteytettyä maakaasua eli LNG:tä aluksille.

'