<
Yhteishankinnat

Nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset 2021-2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset 2021-2023 (2025)

Sopimuskausi

01.06.2021 - 31.05.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Hankinnan kohteena on nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset ainakin aluksille satamiin, mutta mahdollisesti myös muihin kohteisiin.

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimituksia aluksille satamiin.

Tämä puitejärjestely on vain siihen etukäteen liittyneiden asiakkaiden käytettävissä.

'