<
Yhteishankinnat

Nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset 2021-2023 (2025)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Nesteytetyn maakaasun (LNG) toimitukset 2021-2023 (2025)

Sopimuskausi

01.06.2021 - 31.05.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia nesteytetyn maakaasun eli LNG:n toimituksia aluksille satamiin.

Tämä puitejärjestely on vain siihen etukäteen liittyneiden asiakkaiden käytettävissä.

'