Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014 - 2018
Sopimuskausi
01.06.2014 - 31.05.2018
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.05.2018
Toimintamalli
Yksi toimittaja
Ympäristötunnus
Kyllä
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia kustannustehokkaasti liikennekäyttöön soveltuvat polttoaineet ammattiliikenneasemilta koko Suomessa.