<
Yhteishankinnat

Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020-2022 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020-2022 (2024)

Sopimuskausi

08.03.2020 - 31.03.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.03.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyn kautta voi hankkia säiliötoimituksia Suomen alueella seuraaville polttonesteille:

- Kevyt polttoöljy
- Dieselöljy
- Moottoripolttoöljy aluksille
- Bensiini

'