<
Yhteishankinnat

Polttonesteiden säiliötoimitukset 2021-2023 (2024)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Polttonesteiden säiliötoimitukset 2021-2023 (2024)

Sopimuskausi

01.09.2021 - 31.03.2023

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Vastuullisuus

Puitejärjestelyllä voi hankkia polttonestetoimituksia säiliöihin.

Tämä sopimus on kaikkien Hanselin asiakkaiden hyödynnettävissä.

Sopimus on jatkoa Kuntahankintojen Nestemäisten polttoaineiden säiliötoimitukset 2017-2021 sopimukselle.
Jos olet jo mukana Hanselin aikaisemmassa valtioasiakkaille kilpailutetussa Polttonesteiden säiliötoimitukset 2020-2022 (2024) puitejärjestelyssä, ei tähän sopimukseen liittyminen ole tarpeellista.

'