Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

 

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Projektinhallinta- ja integraattoripalveluiden työtehtävät ja palvelut kohdistuvat asiantuntijatyöhön, joka keskittyy tietoteknisten projektien hallintaan sekä muiden ICT-hankekokonaisuuksien hallintaan ja koordinointiin (ml. monitoimittajaympäristön hallinta).

Palveluja tarjoavat kokemukseltaan ja osaamiseltaan eritasoiset hanke- ja projektipäälliköt sekä muut ICT-hankehallinnasta kokemusta omaavat asiantuntijat. Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hanselin asiakaspalvelusta, puh. 0294 444 300 tai asiakaspalvelu@hansel.fi

Kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyssä sinua auttaa Hankintojen tuki -yksikkö: tuki@hansel.fi tai puh. 0294 444 288 (arkipäivisin klo 9-15.)