<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Projektinhallinta- ja integraattoripalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

 

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Projektinhallinta- ja integraattoripalveluiden työtehtävät ja palvelut kohdistuvat asiantuntijatyöhön, joka keskittyy tietoteknisten projektien hallintaan sekä muiden ICT-hankekokonaisuuksien hallintaan ja koordinointiin (ml. monitoimittajaympäristön hallinta).

Palveluja tarjoavat kokemukseltaan ja osaamiseltaan eritasoiset hanke- ja projektipäälliköt sekä muut ICT-hankehallinnasta kokemusta omaavat asiantuntijat. Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa.

'