<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Ratkaisukehitys ja ylläpito

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ratkaisukehityksen ja ylläpidon työtehtävät ja projektit kohdistuvat tietoteknisten ratkaisujen ja sovellusten integrointiin ja jatkokehittämiseen sekä tietokantaratkaisujen kehittämiseen.

Hankinnan kohteena voivat olla mm. näiden tekninen suunnittelu, toteutus, käyttöönotto, jatkokehitys sekä ylläpito. Asiantuntijoita voidaan käyttää myös perinnejärjestelmien ja valmisohjelmistojen sekä eri järjestelmien käyttämien tietovarantojen käyttöönoton tai käytön aikaisten tilanteiden ratkaisemiseen.

Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

'