Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Ratkaisukehitys ja ylläpito

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ratkaisukehityksen ja ylläpidon työtehtävät ja projektit kohdistuvat tietoteknisten ratkaisujen ja sovellusten integrointiin ja jatkokehittämiseen sekä tietokantaratkaisujen kehittämiseen.

Hankinnan kohteena voivat olla mm. näiden tekninen suunnittelu, toteutus, käyttöönotto, jatkokehitys sekä ylläpito. Asiantuntijoita voidaan käyttää myös perinnejärjestelmien ja valmisohjelmistojen sekä eri järjestelmien käyttämien tietovarantojen käyttöönoton tai käytön aikaisten tilanteiden ratkaisemiseen.

Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

Lisätietoja

Lisätietoja saat Hanselin asiakaspalvelusta, puh. 0294 444 300 tai asiakaspalvelu@hansel.fi

Kevennetyn kilpailutuksen asiakirjojen viimeistelyssä sinua auttaa Hankintojen tuki -yksikkö: tuki@hansel.fi tai puh. 0294 444 288 (arkipäivisin klo 9-15.)