<
Yhteishankinnat

Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet 2019–2023

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Rakentamis- ja LVISA-tarvikkeet 2019–2023

Sopimuskausi

07.07.2019 - 07.07.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

07.07.2026

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Hankinnan kohteeseen kuuluvat rakentamis- ja lämmitysjärjestelmä- vesijärjestelmä- ja ilmanvaihtojärjestelmä- (LVI) sekä sähkötekniset tarvikkeet (S) ja edellisiin liittyvät palvelut ja talotekniikkaan liitettävät ohjausratkaisut (A) (esim. läsnäolotunnistus valaistuksessa). Myös rakennusautomaatiojärjestelmän komponentit (A), jotka huolehtivat rakennuksen tilasta mittaamalla, säätämällä, hälyttämällä, tietoja keräämällä ym. tavoilla -> RLVISA (talotekniikka = LVISA).

*

'