Tehokkuutta sähkönhankintaan

Sähkön puitejärjestely on jaettu kahteen osa-alueeseen: