<
Yhteishankinnat

Sähkö 2018–2022

'

 

Tehokkuutta sähkönhankintaan

Sähkön puitejärjestely on jaettu kahteen osa-alueeseen:

Hanselin valtion sähkösopimuksen osuus Suomen sähkönkäytöstä (pl. Ahvenanmaa) vuonna 2018 oli 1,24 %. Sopimuksen sähkönmyynnistä 92 % on alkuperävarmennettua uusiutuvaa tuotantoa (hintasuojaussalkun osalta 100 %). Kaikesta Suomessa myydystä sähköstä alkuperävarmennettua oli 26 %. Suomen sähkönpäästöt olivat 18 595 kt_CO2. Hanselin valtion sähkösopimuksessa alkuperätakuilla saavutettu päästövähenemä on 288 kt_CO2 verrattuna siihen, että sähkö olisi ostettu Suomen sähkömarkkinoilta alkuperävarmentamattomana. Lukema vastaa noin 29 000 suomalaisen hiilijalanjälkeä.