<
Yhteishankinnat Sähkö 2018–2022

Sähkö 2018–2022

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sähkön hintasuojaus ja siihen liittyvät palvelut 2018–2020 (2022)

Sopimuskausi

04.04.2018 - 30.04.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.07.2020

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä saat:

  • Ennustettavan sähkön hinnan
  • Suojaussalkun hoidon ja sähkön hintasuojauksen finanssituotteilla
  • Sähkön 100 % uusiutuvilla tuotantomuodoilla (valtion sähkönhankinnan seurantaryhmän linjaus vuodelle 2018)
  • Valtionhallinnon yhteisen linjan mukaisesti suojatun sähkön hinnan tai oman suojausstrategian mukaisen suojauspolitiikan
'