<
Yhteishankinnat Polttonesteet 2017 - 2019 (2021)

Polttonesteet 2017 - 2019 (2021)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Säiliötoimitukset 2017–2020 (2022)

Sopimuskausi

01.05.2017 - 08.03.2020

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

08.03.2020

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

 

Huom. Tämä puitejärjestely on ollut väliaikaisena voimassa 1.5.2017 - 6.2.2018. Väliaikaiseen puitejärjestelyyn liittyneiden ei tarvitse tehdä uutta liittymisilmoitusta tähän puitejärjestelyyn.

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyn kautta voit hankkia kevyen polttoöljyn, moottoripolttoöljyn, dieselöljyn (myös 100% uusiutuvan dieselin) sekä bensiinin säiliötoimituksia koko Suomen alueella. Puitejärjestely kattaa myös AdBluen ja valopetroolin säiliötoimitukset. 

Voit myös vähäisessä määrin hankkia polttonesteisiin oleellisesti liittyviä muita tuotteita ja palveluita. Näitä ovat esimerkiksi polttonesteeseen lisättäviä erillisiä lisäaineita, jotka tehostavat palamisprosessia, alentavat päästöjä, estävät jäätymistä tai vähentävät likaantumista.

Polttonesteitä toimitetaan sekä maanpäällisiin että maanalaisiin säiliöihin.

Tämän puitejärjestelyn osa-alueen kautta et voi tehdä polttonesteiden ostoja jakelu- tai huoltoasemilta.

'