<
Yhteishankinnat

Sisäisen tarkastuksen pienhankinnat

Pienhankinta

Pienhankinnan yhteenveto

Nimi

Sisäisen tarkastuksen pienhankinnat

Sopimuskausi

01.03.2021 -

Vastuullisuus

Sisäisen tarkastuksen pienhankintaan ei tarvitse liittyä. Sen sijaan tarjouspyynnön lähettämisen yhteydessä hyväksytään palvelun käyttöehdot.

Mitä voin hankkia?

Tämän pienhankintapalvelun kautta voit hankkia sisäisen tarkastuksen palveluita silloin, kun hankinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon. Pienhankintapalvelu mahdollistaa sisäisen tarkastuksen ulkoistamisen joko kokonaan tai osittain, tai lisäresurssien hankkimisen organisaation itse järjestämään tarkastukseen. Sisäisen tarkastuksen kohteena voivat olla kaikki organisaation toiminnot, prosessit ja palvelut.  

Mm. seuraavat tarkastuskohteet/ palvelut: 

  • Riskienhallinta  
  • Hyvä hallintotapa ja Corporate Governance 
  • Asiakkaan sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arviointi sekä tarkastaminen 
  • Prosessien, toimintojen ja toiminnan tarkastukset 
  • Projektien ja -hankkeiden tarkastukset  
  • IT-tarkastukset 
  • Vastuullisuus, yritys- ja ympäristövastuupalvelut (Corporate Social Responsibility) 
  • Konsultatiiviset palvelut (ml. sisäisen tarkastuksen ulkoien laadunvarmistus; sisäisen tarkastuksen perustaminen tai uudelleen organisointi)
  • Voit valita yhteistyökumppanin koko sopimuskauden palvelukokonaisuuteen tai yksittäiseen hankekokonaisuuteen.  
  • Pienhankintapalvelua voit käyttää vain silloin, kun hankintasi jäävät alle kansallisen kynnysarvon. Muistathan, että hankintaa ei saa pilkkoa hankintalain soveltamisen välttämiseksi. Huomioi lisäksi oman organisaatiosi hankintaohjeet. Mikäli hankintasi ylittää kansallisen kynnysarvon, ei pienhankintapalvelua voi käyttää, vaan suosittelemme tutustumaan tilintarkastuspalveluiden DPS:ään. 

Sopimuskausi

Tämä pienhankintapalvelu on voimassa 1.3.2021 alkaen.

'