<
Yhteishankinnat

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokraus 2017–2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokraus 2017–2021

Liity viimeistään

25.11.2021

Sopimuskausi

01.03.2015 - 24.11.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

24.05.2022

Toimintamalli

Ranking

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia sosiaali- ja terveysalan henkilöstövuokrauksen palveluita:

  • Henkilöstövuokrausta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tutkintoa ja ammattitaitoa vaativiin, esimerkiksi terveyttä ylläpitäviin, hoidollisiin ja hallinnollisiin tehtäviin, mm. sairaaloihin, varuskuntiin ja vankiloihin.
  • Tehtävänimikkeinä voivat olla muun muassa lääkäri, erikoislääkäri, hammaslääkäri, erikoishammaslääkäri, sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, hammashoitaja tai suuhygienisti.
  • Palveluihin kuuluu myös hoitohenkilökunnan resursoinnin tueksi yleislääkärin ja hammaslääkärin puhelinkonsultaatio, puhelinpäivystys, päivystys asiakkaan edellyttämässä paikassa sekä päivystyskäynnit.
'