<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Sovellus-/ohjelmistokehitys ja ylläpito

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla voitte hankkia asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren eri vaiheissa.

Puitejärjestelyn työtehtävät ja projektit kohdistuvat uusien tietoteknisten ohjelmistojen ja sovellusten toteuttamiseen liittyviin suunnittelu- ja ohjelmointitehtäviin.

Puitejärjestelyllä on mahdollista toteuttaa esimerkiksi uusia verkkopalveluita, asiointipalveluita, verkkosivustoja sekä intra- ja extranet-palveluita.

Asiantuntijoita voidaan hyödyntää myös käyttöönottoon, käytönaikaisten tilanteiden ratkaisemiseen sekä sovellustuen toteutukseen.

Hankinnan kohteena voivat olla myös satunnaiset asiantuntijapalvelut erityisesti ylläpitoon ja vähäiseen, mutta jatkuvaan kehitystyöhön kohdistuvissa tehtävissä.

Tällaisia asiantuntijapalveluja ovat esimerkiksi sopimuskaudella tapahtuvien tietojärjestelmien yllättävien virhetilanteiden selvittämiseksi tarjottavat palvelut, joissa asiakkaan palvelutarvetta ei tällöin voida ennakolta täsmällisesti määritellä, vaan palvelutarve voi ilmetä esimerkiksi hälytysluontoisesti.

'