<
Yhteishankinnat Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Strategian, prosessien ja palvelujen kehittäminen

Sopimuskausi

13.04.2017 - 12.04.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.04.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Strategian, prosessien ja palvelujen kehittämisen kokonaisuudella on mahdollista toteuttaa laajoja ja suppeampia muutoshankkeita, joissa:

  • Analysoidaan asiakkaan toimintaympäristö
  • Laaditaan tulevaisuuden tarpeita tukeva muutosstrategia
  • Tunnistetaan kehittämiskohteet
  • Avustetaan uusien toimintamallien, palveluiden tai riskienhallinnan kehittämisessä ja jalkauttamisessa.
'