<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Teknologia ja infrastruktuurikehityspalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Teknologia- ja infrastruktuurikehityspalveluiden työtehtävät sekä projektit kohdistuvat sovellusten ja järjestelmien vaatimien laitealustojen ja laiteläheisten varusohjelmistojen, käyttöympäristöjen, tietoverkkoratkaisujen teknologioihin sekä niiden soveltuvuuden arviointiin ja käytön suunnitteluun, niiden määrittelyyn, valintaan ja käyttöönottoon.

Työ kohdistuu konesali- ja työasemaympäristön sekä tietoliikenneratkaisujen suunnittelu- ja kehitystehtäviin. Asiantuntijoita voidaan hyödyntää myös käyttöönoton tai käytön aikaisten tilanteiden ratkaisemiseen.  Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa palvelua.

Asiakaspalvelumme auttaa

Hanselin asiakaspalvelu auttaa palveluihimme liittyvissä kysymyksissä:

Puh. 0294 444 300 (arkipäivisin klo 8 - 16)

asiakaspalvelu@hansel.fi

'