IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Testauspalvelut

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Testauspalveluiden työtehtävät ja projektit kohdistuvat järjestelmien tai niiden välisten tietoteknisten yhteyksien sekä tietoturvaan liittyvän toiminnallisen ja teknisen laadun varmistamiseen tai testaamiseen.

Testauksella tarkoitetaan järjestelmän toiminnallista, laadullista tai tietoturvallisuuden testausta esimerkiksi automatisoitujen työvälineiden avulla.

Testauksen kohteina voivat olla esimerkiksi saatavuus, kuormituksen kesto, ohjelmointivirheiden löytäminen, tietorakenteet tai vaatimusten mukaisuus. Hankittava palvelu voi olla projektiluonteista tai jatkuvaa.

'