<
Yhteishankinnat

Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS)

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoliikennepalvelut 2019-2023 (DPS)

Sopimuskausi

28.06.2019 - 28.06.2023

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

28.06.2027

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) hankinnan kohteena ovat toimipisteitä yhdistävät tietoliikenneyhteydet, yhteydet internetiin, lähiverkkopalvelut sekä muut tietoliikennepalvelut.

'