<
Yhteishankinnat

Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelut 2021–2026

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Tietoturvallisuuden arviointilaitosten arviointipalvelut 2021–2026

Liity viimeistään

30.04.2026

Sopimuskausi

01.11.2021 - 30.04.2026

Toimintamalli

Sisäinen kilpailutus

Vastuullisuus

Tämä yhteishankinta on kaikkien Hanselin asiakkaiden käytettävissä.

Mitä voin hankkia?

Tämän dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kautta Hansel Oy:n asiakkaat voivat hankkia tietoturvallisuuden arviointilaitoksista (1405/2011) annetun lain mukaisten hyväksyttyjen tietoturvallisuuden arviointilaitosten tuottamia arviointipalveluita. 

Palvelut voivat kohdistua yksittäisen tai useamman arvioinnin toteuttamiseen sekä laajempaan arviointipalveluun koko sopimuskaudeksi.  

Lue lisää dynaamisesta hankintajärjestelmästä yhteishankintamallina

'