<
Yhteishankinnat IT-konsultointi 2015-2019

IT-konsultointi 2015-2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Tietoturvallisuus, auditoinnit ja varautuminen

Sopimuskausi

01.06.2015 - 31.05.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.05.2021

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia IT-konsultoinnin sopimuskokonaisuuden jokaisella osalla asiantuntijatyötä tietojärjestelmien kehittämistehtäviin sen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Puitejärjestelyn työtehtävät ja projektit kohdistuvat järjestelmien ja niiden välisten tietoteknisten yhteyksien ja tietoturvallisuuteen liittyvän toiminnallisen ja teknisen laadun auditointiin, teknisen tietoturvallisuuden suunnitteluun, kehittämiseen, käyttöönottoon, jalkautukseen ja auditointiin.

'