<
Yhteishankinnat

Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Toimitilaturvallisuuden asiantuntijapalvelut 2018–2020 (2022)

Liity viimeistään

09.12.2022

Sopimuskausi

10.12.2018 - 09.12.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

09.06.2023

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Tämän puitejärjestelyn kautta voit hankkia kattavasti asiantuntijapalveluita toimitilaturvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja ratkaisujen elinkaaren eri vaiheisiin, kuten:

 • Tarveselvitykseen, kartoitukseen ja suosituksiin
 • Hankesuunnitteluun ja määrittelyyn
 • Hankintaan
 • Projektointiin ja toteutussuunnitteluun
 • Käyttöönottoon ja toteutukseen
 • Laadunvarmistukseen, vastaanottoon ja hyväksymiseen
 • Käyttöön ja käytönaikaisiin palveluihin
 • Purkuun ja poistoon.

Asiantuntijatehtävät voivat kohdistua myös esimerkiksi:

 • turvallisuusjärjestelmän elinkaarenaikaisten muutosten ja kehitystarpeiden tunnistamiseen
 • dokumentointiin ja toimenpide-ehdotusten tekemiseen
 • turvallisuusjärjestelmien jatkuvuussuunnitteluun
 • turvallisuusratkaisuihin ja -järjestelmiin liittyvään ohjeistukseen ja koulutukseen.

Asiantuntijapalveluun sisältyy myös toimitilaturvallisuuteen liittyvät projektipäällikkö- ja konsultointipalvelut rakennus- ja turvallisuusjärjestelmähankkeissa.

Palvelut voivat kohdistua määrämittaisiin projekteihin ja jatkuvaan palvelutarpeeseen.

'