<
Yhteishankinnat

Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025

DPS

Dynaamisen hankintajärjestelmän yhteenveto

Nimi

Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025

Liity viimeistään

29.04.2025

Sopimuskausi

31.05.2021 - 30.04.2025

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

30.04.2028

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 1397/2016

Vastuullisuus

Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta


Toimitilojen käyttäjäpalvelut 2021–2025 on dynaaminen hankintajärjestelmä, jolla kaikki julkisen sektorin Hansel-asiakkaat voivat hankkia toimitilojen käyttäjäpalveluita. Toimitilojen käyttäjäpalvelut -yhteishankinta tarjoaa joustavat ratkaisut siivouspalveluiden ja turvallisuus- ja aulapalveluiden sekä siivouspalveluiden ja ateriapalveluiden avustavien tehtävien hankintaan, asiakastarpeet ja toimintaympäristö huomioiden.

'