Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Tulkkauspalvelut 2018–2020 (2022)
Sopimuskausi
21.05.2018 - 20.05.2020
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
21.11.2020
Toimintamalli
Ranking
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyn kautta voit hankkia asioimis- ja oikeustulkkausta. Tulkkauspalvelut on jaettu valtakunnalliseen etätulkkaukseen sekä läsnäolotulkkauksen kuuteen maantieteelliseen osa-alueeseen. Toimintamallina on osa-aluekohtainen, usean toimittajan ranking. Osa-alueiden 1 ja 2 rankingissä on mukana seitsemän toimittajaa ja muissa osa-alueissa viisi toimittajaa.

Osa-alueet:

  1. Etätulkkaus - valtakunnallinen
  2. Läsnäolotulkkaus – Etelä-Suomi
  3. Läsnäolotulkkaus – Itä-Suomi
  4. Läsnäolotulkkaus – Lappi
  5. Läsnäolotulkkaus – Lounais-Suomi
  6. Läsnäolotulkkaus – Länsi- ja Sisä-Suomi
  7. Läsnäolotulkkaus – Pohjois-Suomi

Läsnäolotulkkauksen osa-alueet 2-7 vastaavat maantieteellisesti AVI-alueita sillä poikkeuksella, että Ahvenanmaa kuuluu Lounais-Suomen osa-alueeseen.