<
Yhteishankinnat

Tulkkauspalvelut 2018–2020 (2022)

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Tulkkauspalvelut 2018–2020 (2022)

Liity viimeistään

20.05.2022

Sopimuskausi

21.05.2018 - 20.05.2022

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

20.11.2022

Toimintamalli

Ranking

Vastuullisuus

Mitä voin hankkia?

Tämä puitejärjestely on valtionhallinnon asiakkaiden hyödynnettävissä.

Puitejärjestelyn kautta voit hankkia asioimis- ja oikeustulkkausta. Tulkkauspalvelut on jaettu valtakunnalliseen etätulkkaukseen sekä läsnäolotulkkauksen kuuteen maantieteelliseen osa-alueeseen. Toimintamallina on osa-aluekohtainen, usean toimittajan ranking. Kullakin osa-alueella on mukana 3-6 toimittajaa.

Osa-alueet:

  1. Etätulkkaus - valtakunnallinen
  2. Läsnäolotulkkaus – Etelä-Suomi
  3. Läsnäolotulkkaus – Itä-Suomi
  4. Läsnäolotulkkaus – Lappi
  5. Läsnäolotulkkaus – Lounais-Suomi
  6. Läsnäolotulkkaus – Länsi- ja Sisä-Suomi
  7. Läsnäolotulkkaus – Pohjois-Suomi

Läsnäolotulkkauksen osa-alueet 2-7 vastaavat maantieteellisesti AVI-alueita sillä poikkeuksella, että Ahvenanmaa kuuluu Lounais-Suomen osa-alueeseen.

'