Johtamisen ja kehittämisen konsultointipalvelut 2017 - 2021

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Työyhteisöt ja esimiestyö

Sopimuskausi

13.04.2017 - 12.04.2021

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

12.04.2022

Toimintamalli

Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Työyhteisöt ja esimiestyö -osa-alueella pyritään inhimillisen pääoman, työyhteisöjen toimintakyvyn ja toimintakulttuurin kehittämiseen esimerkiksi muutostilanteessa.

'