<
Yhteishankinnat

Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019

Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi

Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019

Sopimuskausi

02.03.2015 - 01.03.2019

Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä

31.08.2019

Toimintamalli

Yksi toimittaja

Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia puitejärjestelyn avulla urasuunnittelupalveluita, uudelleensijoituspalveluita ja osaamisen siirtämisen palvelut (mentorointi) ja näihin liittyvät konsultointipalvelut.

'