Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019
Sopimuskausi
01.03.2015 - 28.02.2019
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
30.08.2019
Toimintamalli
Yksi toimittaja
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia puitejärjestelyn avulla urasuunnittelupalveluita, uudelleensijoituspalveluita ja osaamisen siirtämisen palvelut (mentorointi) ja näihin liittyvät konsultointipalvelut.