Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Urasuunnittelu- ja uudelleensijoituspalvelut 2015 - 2019
Sopimuskausi
02.03.2015 - 01.03.2019
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.08.2019
Toimintamalli
Yksi toimittaja
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia puitejärjestelyn avulla urasuunnittelupalveluita, uudelleensijoituspalveluita ja osaamisen siirtämisen palvelut (mentorointi) ja näihin liittyvät konsultointipalvelut.